För dig som vill göra ett bestående intryck och ett avtryck.

Med hjälp av retoriken som ett verktyg kan vi dels analysera men även lättare
förstå och hantera en kommunikativ situation. Retoriken hjälper dig även att förmedla ditt budskap övertygande och trovärdigt.

PG Retorik & Musik vill medvetandegöra retorik som ett praktiskt och lätt-tillgängligt
verktyg för kommunikation.

PG Retorik & Musik vill även uppmana till reflektion över hur kommunikationen faktiskt ser
ut mellan oss människor, och att vi med hjälp av retorik både kan påverka och övertyga.
Kunskap i retorik är även det absolut bästa sättet att få bukt med eventuell talängslan
och nervositet i olika talsituationer som kan uppstå både privat och i yrkeslivet.

Med hjälp av retorikens verktyg kan du göra ett bestående intryck och ett avtryck.

Välkommen till PG Retorik & Musik